Αστρολογική Εθνολογία

 

Εισαγωγή

Κατά την άποψη της εσωτερικής παράδοσης τα έθνη είναι ζώσες οντότητες και ακολουθούν, όπως όλα τα όντα, τον κύκλο των επαναγεννήσεων. Γεννιούνται, πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται, συγκεντρώνοντας την απαραίτητη εμπειρία για την τελείωση τους. Όπως ο άνθρωπος έτσι και τα έθνη πορεύονται μέσα από την εμπειρία της ζωής, προς την τελειοποίηση τους και την ολοκλήρωση τους μέσα στον χώρο της ανθρωπότητας στον οποίο ανήκουν. Αυτή είναι μια άποψη που αποκαλύφθηκε μέσα στον 20ο αιώνα από τους πνευματικούς διδάσκαλους και η Εσωτερική Αστρολογία είναι η αστρολογική σχολή που ακολουθεί αυτές τις αποκαλύψεις. Η άποψη αυτή δεν έχει σχέση με τις συνήθεις απόψεις που εκφράζονται από κάποιους για τα ωροσκόπια κρατών, όπου δεν υπάρχει ικανοποιητική εσωτεριστικά άποψη, για το τι είναι ο αστρολογικός χάρτης ενός έθνους και πως βρίσκεται. Η προσέγγιση της εσωτερικής αστρολογίας δεν έχει να κάνει γενικά με προβλέψεις. Μελετά τις δυνάμεις που είναι ενεργές σε κάθε περίπτωση, παρατηρεί την χρήση αυτών των δυνάμεων που κάνει κάθε ον. Επιχειρεί επίσης να διαγνώσει την ευκαιρία που κάθε φορά παρουσιάζεται κάτω από τις διαφορετικές συνθήκες, είτε αναφερόμαστε σε ένα άτομο, ένα έθνος, μία πόλη κλπ. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αφουγκραστεί τις αστρικές επιδράσεις που υπάρχουν σε επίπεδο εθνών και την ανταπόκριση που υπάρχει όπως διαφαίνεται μέσα στην άμεση περιρρέουσα συλλογική συνειδητότητα. Τα έθνη έχουν δύο βασικά ζώδια τα οποία χαρακτηρίζουν τις κύριες περιοχές εμπειρίας στις οποίες κινούνται. Το πρώτο είναι το ζώδιο της ψυχής τους και το δεύτερο είναι το ζώδιο της προσωπικότητας τους.

Κάθε φορά που τα έθνη επαναγεννώνται, αποκτούν μια διαφορετική όψη, μία διαφορετική προσωπικότητα και μπαίνουν σε ένα διαφορετικό κύκλο εμπειρίας, μέχρι να ολοκληρώσουν τον κύκλο της μεγάλης σύνθεσης της αποκτηθείσας εμπειρίας τους. Το ζώδιο της προσωπικότητας είναι κάθε φορά νέο, ενώ το ζώδιο της ψυχής μπορεί και να είναι το ίδιο σε δύο ή και περισσότερες ενσαρκώσεις. Κάτω από αυτή την οπτική θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί και πως, η Αστρολογική Εθνολογία να μας πλουτίσει σε κατανόηση των εθνών και των γεγονότων που παρατηρούνται στη ζωή τους.

Οι ανταποκρίσεις των εθνών στα ζώδια είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και είναι ανοικτό για μελέτη από όσους ενδιαφέρονται, αλλά αρκετά δυσνόητο και μάλλον χωρίς ενδιαφέρον για τους περισσότερους. Διότι δεν είναι το ίδιο με την κατάστρωση ωροσκόπιων ατόμων. Οι επιρροές προέρχονται από τα ζώδια, ή από τους κυβερνήτες των ζωδίων, άλλοτε τους εξωτερικούς, τους εσωτερικούς και άλλες φορές τους ιεραρχικούς. Επίσης εμπλέκονται και οι Ακτίνες τις οποίες εκφράζουν τα έθνη, τα ζώδια τους και οι κυβερνήτες πλανήτες τους. Αλλά για να μην γίνει το κείμενο μας πιο δύσκολο, αποφύγαμε να αναφερθούμε επί του παρόντος στις ενέργειες των Ακτίνων. Βασικά μας ενδιαφέρει το αν μπορούμε να ανασύρουμε από την προσέγγιση της αστρολογίας αυτής, κάποιες πληροφορίες χρήσιμες για την άμεση πραγματικότητα που βιώνουμε. Έτσι η μελέτη είναι περιορισμένη σε αυτά που μπορούν να είναι παρατηρήσιμα και να επαληθευτούν άμεσα. Για να έχουμε κάποια παραδείγματα εθνών, επιλέξαμε δύο κράτη που απασχολούν έντονα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, τόσο τους Έλληνες, όσο και μεγάλο αριθμό άλλων εθνών και των λαών τους και αυτά είναι η Ελλάδα και η Γερμανία.

Για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον στο να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα μηνύματα που έχει να μας μεταφέρει μια προσπάθεια προσέγγισης των δύο εθνών από την οπτική της εσωτερικής αστρολογίας, σχετίζεται με την προσπάθεια αυτογνωσίας μας. Αφ’ ενός σαν μεμονωμένα άτομα με τον δικό του εσωτερικό κόσμο το καθένα, αλλά και σαν συλλογικότητα. Θα έχει επιτύχει τον σκοπό της μια τέτοια μελέτη, αν μπορέσει να βοηθήσει στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κοινωνικής συνειδητότητας που υπάρχει γύρω μας και μας επηρεάζει άλλους πολύ και άλλους λιγότερο.

Η Γερμανία είναι ένα έθνος που απασχολεί πολύ τους Έλληνες- ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- και η κατανόηση του έθνους αυτού είναι επίσης πολύ σημαντική. Η κατανόηση μεταξύ των εθνών θα πρέπει να είναι η βάση της συνύπαρξης τους μέσα στην κοινωνία των εθνών, την ανθρωπότητα σα σύνολο. Το να μπορούμε να κατανοήσουμε τις τάσεις και τις ροπές που το κατευθύνουν και να μπορούμε να εφαρμόζουμε την διάκριση με σωστότερο τρόπο. Να μπορέσουμε να δούμε καθαρότερα τις δυνάμεις του, τις αδυναμίες του, τις ορθές επιλογές του και ποια είναι τα λάθη στα οποία μπορεί να περιπέσει. Τότε θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη αντίληψη και δεν θα παρασυρόμαστε κρίνοντας επιφανειακά και ενστικτώδικα, σκοτεινιασμένοι από την άγνοια και τον φανατισμό.

Τα ζώδια εθνών που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο, δεν προκύπτουν από την κατάστρωση κάποιου αστρολογικού χάρτη με τον τρόπο που κάνουμε για τους ανθρώπους. Έχουν δοθεί από τους διδασκάλους της Σοφίας με σκοπό μελετώντας τα να μπορέσουμε να αντλήσουμε την πληροφορία που ο καθένας μπορεί, σύμφωνα με την εσωτερική του ετοιμότητα και ικανότητα συντονισμού. Ο τρόπος εύρεσης αυτών των ζωδίων δεν μας έχει γίνει γνωστός προς το παρόν, αλλά σίγουρα θα δοθεί στον κατάλληλο χρόνο στο μέλλον. Εμείς μένει με την μελέτη μας να κατανοήσουμε την σημασία τους και ακόμη να αποδείξουμε αν θέλετε ότι αυτές οι αποκαλύψεις μπορούν πράγματι να αποδειχθούν αληθινές.

Κατά μια εσωτερική σειρά, μια μικρή ένδειξη καλή πρόθεσης και καλής θέλησης, αλλά και με ένα αίσθημα Ζευκτικής φιλοξενίας, παρουσιάζουμε πρώτη στην σειρά, την μελέτη μας επί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γερμανικής ιδιοσυγκρασίας και συνεχίζουμε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής. Τις ευαισθησίες τους, τις δυνάμεις, τα σημεία που χρει?ζονται προσοχή, ποιες ειναι οι δυνατότητες τους, οι ομορφιές τους και η απαραίτητη χρησιμότητα τους, αν είμασταν έστω στην ελάχιστη ικανότητα να μπορούμε να συλλάβουμε το τι είναι η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ- την ουσιώδη κοσμική σημασία και ύπαρξη της οντότητας που λέγεται Ανθρωπότητα. Αυτό θα πρέπει να κατανοήσουν ΟΛΟΙ και το δυνατόν γρηγορότερα, ότι μας ενδιαφέρει πρωτίστως και μόνο.

Αν κάτι μπορεί να κινδυνέψει, να βρεθεί σε κρίση ουσιώδη ή μη, αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να επικεντρώσει την ουσία της συνθετικής ύπαρξης μας- της συνύπαρξης μας, αυτό δεν είναι τα άτομα, δεν είναι τα έθνη, δεν είναι οι όποιες συλλογικότητες των μεμονωμένων ανθρώπων. Αν κάτι πηγαίνει καλά, ή αν βρισκόμαστε ή βρεθούμε σε μια <χρυσή εποχή> αυτό δεν θα κριθεί από την κατάσταση κάποιων μεμονωμένων ατόμων, σωματείων ή ομάδων. Η Ανθρωπότητα σαν σύνολο θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Η πρωταρχική ανάγκη εννόησης της έννοιας αυτής θα πρέπει να κινεί όλους τους προβληματισμούς μας, τις έγνοιες ΟΛΩΝ. Η Ανθρωπότητα είναι η πρώτη μεγάλη μητέρα μας. Το μεγάλο κύτταρο του οποίου κάθε έθνος, κάθε ανθρώπινη μονάδα-ατομικότητα αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο, για κάπους λόγους κοσμικούς, που θα κατανοήσουμε κάποτε και που κάποιοι ήδη κατανοούν. Καλούς αφουγκρασμούς ... ?

 

 

 

 

 

Γερμανία

Η Γερμανία έχει ζώδιο της προσωπικότητας της τους Ιχθείς και ζώδιο ψυχής τον Κριό.

 

Γερμανία - Ζώδιο προσωπικότητας: Ιχθείς

Για να αποκτήσουμε μια εικόνα του ζώδιου των Ιχθύων ας παρατηρήσουμε τα σύμβολα του. Το ένα   είναι φυσιοκρατικό και αποτελείται από δύο ψάρια ενωμένα με ένα λώρο. Το άλλο είναι γεωμετρικό και αποτελείται από δύο καμπύλες γραμμές που τις διαπερνά μία οριζόντια γραμμή. Το πρώτο λοιπόν που παρατηρούμε είναι ότι οι Ιχθείς περιέχουν κυρίαρχα το στοιχείο της δυαδικότητας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει συνείδηση και έκφραση διττότητας στις τάσεις και στις συνθήκες που επικρατούν.

Τα δύο ψάρια κοιτάνε σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ είναι δεμένα με ένα λώρο που τα εμποδίζει να έχουν ελεύθερη και ανεξάρτητη κίνηση μεγαλύτερη από το μήκος του λώρου. Αν το γενικεύσουμε είναι δύο οντότητες και δύο αντίθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες, αλληλεξαρτούμενες, δεσμευμένες η μία από την άλλη. Δεν είναι το ίδιο όπως είναι η διττότητα των Διδύμων που είναι δύο ελεύθερες και ανεξάρτητες γραμμές. Ούτε σαν του Ζυγού, όπου ο κάθε πόλος είναι αυτόνομος και ισοζυγίζεται με τον άλλο ισότιμα και ισόρροπα. Στους Ιχθείς υπάρχει αυτή η ενωτική γραμμή, ο λώρος, ο οποίος δείχνει μία δέσμευση. Το ίδιο υπάρχει και στο γεωμετρικό σύμβολο των Ιχθύων. Υπάρχουν κάθετα δύο αποκλίνουσες καμπύλες γραμμές. Η μία έχει το κοίλο προς τα δεξιά και η άλλη προς τα αριστερά, ενώ επάνω τους κυριαρχεί τέμνοντας τις, ή συνδέοντας τις μία οριζόντια γραμμή.

Η γενική γεωμετρία του σχήματος στην πραγματικότητα είναι ένας σταυρός, του οποίου η κάθετη περιέχει την πολικότητα. Η δυαδικότητα πάντοτε σχετίζεται με τον σταυρό αφού διττά τον δημιουργεί (2x2=4, 2+2=4). Η διπολικότητα της καθέτου υπονοεί στην ανώτερη της όψη την ψυχή και το πνεύμα και την κατώτερη την ψυχή και την προσωπικότητα. Η κάθε καμπύλη επίσης έχει επιπλέον μία δική της πολικότητα. Η μία όψη μιας καμπύλης είναι κοίλη και η άλλη κυρτή. Η μία κοιτάει προς τα δεξιά και η άλλη κοιτάει προς τα αριστερά. Δεν συγκλίνουν, δεν βλέπουν προς την ίδια πλευρά. Έτσι έχουμε δύο πολικότητες και αυτό μας δίνει τον σταυρό που είπαμε. Υπάρχει όμως και η οριζόντια η οποία είναι στον πρωταρχικό σταυρό των Ιχθύων ο τόπος της έκφρασης, της εκδήλωσης, της υλοποίησης. Είναι επάνω στην πράξη της ζωής που οι πολικότητες συνδημιουργούν.

Οι δύο αυτές οντότητες είναι η πνευματική φύση και η φύση της προσωπικότητας, ενώ η οριζόντια δένει σε ένα κοινό σκοπό αυτή την ενσυνείδητα διαφορετική εσωτερική δυαδικότητα. Να παράγουν ένα κοινό έργο. Αυτό δημιουργεί την έννοια του χρέους. Η οριζόντια γραμμή, είναι η γραμμή του Χρέους. Η έννοια αυτή είναι σημαντική για τους Ιχθείς και αυτό έχει σημασία να ληφθεί υπ’ όψιν στη σημερινή κατάσταση του οικονομικού χρέους της Ελλάδας. Οι Γερμανοί είναι πολύ ευαίσθητοι και μόνο στην λέξη «χρέος». Η λέξη αυτή τους ανησυχεί. Στα γερμανικά μάλιστα η λέξη που χρησιμοποιείται για το χρέος (schuld) σημαίνει επίσης «ενοχή». Αυτό δημιουργεί ένα πολύ βαρύ κλίμα στην γερμανική κοινωνία και πρέπει να κατανοηθεί. Οι Γερμανοί (Ιχθείς και Κριός) είναι στην ουσία του συναισθηματικός λαός. Βγάζει κάποια στιγμή από αντίδραση το αντίθετο ζώδιο των Ιχθύων τον Παρθένο και γίνονται πολύ ταξινομητικοί, αναλυτικοί, αλλά επειδή δεν είναι η φύση τους όλο αυτό δημιούργησε τον ψυχρό και μηχανιστικό γερμανικό ορθολογισμό.

Απέναντι σε ένα έργο που πρέπει να εκτελέσει ο Ιχθείς και η μία και η άλλη όψη έχουν εξ ίσου συνείδηση ότι θυσιάζονται, προς χάριν του κοινού έργου που πρέπει να παράγουν. Γι’ αυτό οι Ιχθείς είναι το ζώδιο της θυσίας. Μέσα σε αυτές τις ιδέες βρίσκεται και η αιτία που ονομάζεται το ζώδιο του Σωτήρα. «Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ» είναι η φράση που περιέχει αυτό το σημαινόμενο στα αρχικά των λέξεων. Ο άνθρωπος ο πλήρως αφυπνισμένος που βιώνει την εμπειρία των Ιχθύων, γίνεται ο Σωτήρας. Διότι κατεβαίνει σε ενσάρκωση παρ’ όλο που έχει καταλάβει πλήρως το τι συμβαίνει μεταξύ των δύο φύσεων. Αλλά έχει έλθει πλέον όχι για δικό του όφελος, αλλά για όφελος των άλλων, για το όφελος ενός έργου που αναλαμβάνει να πραγματώσει. Αυτός είναι το χαρακτηριστικό του Σωτήρα. Δεν έχει ατομική ανάγκη καρμική, αλλά δίνεται πλήρως στην συλλογική ανάγκη.

Στην κατώτερη και αρνητική μορφή των Ιχθύων, υπερισχύει κατ’ αρχήν η έννοια της δέσμευσης, το να μην νοιώθει κάποιος ελεύθερος. Θέλει και υποσυνείδητα έλκει κάποιος το να είναι αιχμάλωτος μιας κατάστασης. Ο αρνητικός Ιχθείς έχει δουλική ιδιοσυγκρασία και τάσεις. Η αιχμαλωσία και η δέσμευση των αρνητικών Ιχθύων στην ουσία είναι ότι κάποιος γίνεται δούλος της ύλης και της υλικής ζωής και συνθηκών, και εν τέλει του κόσμου της κατώτερης προσωπικότητας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να τον ονομάσουμε τον μεγαλύτερο ιδεολόγο υπέρ της βύθισης και την δουλεία μέσα στην υλική ζωή. Δούλος της ύλης είναι το βασικό ιδεολόγημα του αρνητικού Ιχθύ. Αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στον Γερμανικό λαό και γι’ αυτό συσσωρεύει σε υλικά αγαθά και είναι ίσως ο κυριότερος παγκόσμια ιδεολόγος υπερασπιστής της υλιστικής ζωής του σημερινού δυτικού πολιτισμού. Ο λαός αυτός έχει υποτάξει την καθημερινότητα του όλη σε ένα χρέος του να εργαστεί σκληρά για να έχει υλικές απολαβές και τις έχει. «Ζητήστε και θα σας δοθεί» λέει ο κοσμικός νόμος και εκφράζεται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου. Δεν το κάνει όμως με την έννοια της χαρούμενης δημιουργικότητας. Ένας εργάτης που δουλεύει με χαρά και δημιουργικότητα, θα μπορέσει να αποδώσει υπερπολλαπλάσια από ένα εργάτη του ανελεύθερου γερμανικού τύπου.
Καθώς βάζουν όλη τους την ενέργεια μέσα στην ύλη, παράγουν ακατάπαυστα υλικότητα και προοδεύουν στην ύλη. Θα πει κανείς: μα η Γερμανία είχε πάντα πολύ αναπτυγμένο πολιτισμό με την κλασσική μουσική, την φιλοσοφία, με … με … διάφορα. Σε αυτό όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι έτσι. Διότι την ώρα την κρίσιμη που χρειάστηκαν πραγματικά τα παιδιά της Γερμανίας να αφυπνιστούν, ήταν από τους πρώτους που τρέξανε στις Ινδίες στους γκουρού κλπ. Η Γερμανία είχε στο κοντινό παρελθόν και ίσως συνεχίζει να έχει, μάλλον τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που στράφηκαν προς τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Αν και αυτό εμπλέκεται με το ότι η Ινδία έχει το ίδιο ψυχικό ζώδιο με την Γερμανία, τον Κριό, αν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ινδία να ανταποκρίνεται στον εσωτερικό κυβερνήτη του Κριού. Γιατί όμως δεν στράφηκαν στον δικό τους πολιτιστικό περίγυρο, την γερμανική φιλοσοφία; Μα γιατί η γερμανική φιλοσοφία δεν έχει το απαιτούμενο βάθος να στηρίξει πνευματικά τον άνθρωπο. Αποτελεί ένα επιφανειακό αντίγραφο χωρίς βαθύτερη βιωματική συνειδητότητα ενός μικρού μέρους, του υλιστικού μέρους μάλιστα, της ελληνικής φιλοσοφίας. Τι να κάνουν τα νέα παιδιά μέσα στο στεγνό γερμανικό πνεύμα;

Μεγάλο το θέμα και δεν μπορούμε εδώ να ισοπεδώσουμε και να αντιμετωπίσουμε το σύνολο του πνευματικού έργου των Γερμανών με αυτό τον τρόπο. Χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση αυτού του σημείου, που θα πρέπει να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Η διαφορά της φιλοσοφίας όπως άνθισε στην αρχαία Ελλάδα με την γερμανική είναι το ότι οι Έλληνες είναι πάντοτε ενορατικοί. Κάτι που δεν υπάρχει καν μέσα στο λεξιλόγιο της γερμανικής φιλοσοφίας, πόσο μάλλον στο έργο και το αποτέλεσμα της.

Έχει λοιπόν το γερμανικό στοιχείο μια πόλωση προς την ύλη, προς μία διόγκωση της ύλης. Οι Γερμανοί έχουν φτιάξει τον μεγαλύτερο αριθμό εφευρέσεων μηχανών τα οποία τα έχουν πάρει οι Γιαπωνέζοι, οι Αμερικάνοι και οι λοιποί από αυτούς. Όπως πχ μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο κυρίως οι Αμερικάνοι πήραν όλες τις εφευρέσεις της ναζιστικής Γερμανίας. Ουσιαστικά είναι το γερμανικό πνεύμα το ιδρυτικό του τεχνολογικού δυτικού πολιτισμού, στον οποίο μέσα βουτηγμένοι σήμερα βρισκόμαστε. Αυτή είναι η υλιστική πολιτισμικά κατεύθυνση που έδωσε η Γερμανία. Έτσι δημιουργήθηκε η ογκώδης και πομπώδης βαρβαρική βιομηχανική επανάσταση και το βαρβαρικό αποτέλεσμα της ο καταναλωτισμός. Οι βιομηχανίες στηρίζονται στην γερμανική ιδιοσυγκρασία που θέλουν να είναι δούλοι. Έτσι δημιουργήθηκε το μοντέλο του βιομηχανικού εργάτη, του σημερινού  εκούσιου δούλου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η δουλεία της αρχαίας Ελλάδας δικαιώνεται ως προϊόν σοφίας. Οι Έλληνες γνώριζαν ότι υπάρχουν ιδιοσυγκρασίες δούλων και τους έπαιρναν να πραγματώσουν το ιδανικό τους. Ενώ σήμερα το γερμανικό πνεύμα προσπαθεί να μας κάνει όλους δούλους για να μοιάζουμε με εκείνους. Αλλά αυτό είναι απίστευτος εγωισμός και εγκλωβισμός στο κατώτερο προσωπικό εγώ. Όταν κάποιος νομίζει ότι όλοι είναι ή πρέπει να είναι σαν αυτόν είναι νυχτωμένος πολύ μακριά από την αλήθεια.

Όταν κάποιος είναι δεσμευμένος και θέλει να είναι αιχμάλωτος και δούλος με μία σιδερένια μπάλα στο πόδι, τι κάνει; Οραματίζεται, φαντάζεται πράγματα που δεν έχει και θα ‘θελε να έχει. Και αυτό είναι ένα άλλο σκέλος της ιδιοσυγκρασίας που αναπτύσσεται μέσα στην επικράτεια των Ιχθύων. Αυτή η κατάσταση της δουλείας στην οποία περιπίπτουν οι Ιχθείς τους κάνει να αντιδρούν όταν ως είναι φυσικό έρχεται η στιγμή του πόνου ως προϊόν του λάθους. Περνάει εκείνη την στιγμή σε μία κατάσταση παραίτησης, απάρνησης και αποστασιοποίησης από τον περίγυρο του. Η δουλική ιδιοσυγκρασία και η συνειδητοποίηση της τον κάνει να αποτραβιέται, να αποστασιοποιείται από την οδυνηρή πραγματικότητα και αυτό το ιδίωμα στην ανώτερη μορφή του οδηγεί στον μυστικισμό. Ίπταται τότε και απομακρύνεται από την βιωματική σοφή συμμετοχή μέσα στο γίγνεσθαι.

Αυτό λοιπόν το στάδιο υπάρχει μέσα στο γερμανικό έθνος και παίρνει την μορφή της αυταπάρνησης που είναι ιδίωμα της 6ης ακτίνας που υπάρχει στους Ιχθείς. Η αυταπάρνηση στην συνέχεια όμως αξιοποιείται και αυτή και χρησιμοποιείται μέσα στην διαδικασία της δουλείας. Γιατί και το να ζεις σαν δούλος και να το επιδιώκεις περιέχει και αυτό μία αυταπάρνηση. Αυτό δίνει και την ιδιοσυγκρασία του να είναι πρόθυμος κάποιος να θυσιαστεί και να ενταχθεί μέσα σε μία γενική αίσθηση χρέους του έθνους του. Βλέπετε πόσο λεπτεπίλεπτα είναι υφασμένη η έννοια του «χρέους» με του Γερμανούς και αυτό τους κάνει να είναι ιδιαίτερα σκληροί με την λέξη αυτή, που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με την ελληνική οικονομία. Όλη αυτή η αλυσίδα δουλείας, αποστασιοποίησης, αυταπάρνησης και θυσίας είναι που κάνει τον ιδανικό λαό για να εκκολαφθεί η τυραννία. Με όλα αυτά και σε συνδυασμό με το ψυχικό ζώδιο της Γερμανίας τον Κριό, όπως θα δούμε στην συνέχεια, βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Γερμανία και κατάφερε να βγει στην εξουσία ένας Χίτλερ και όχι κάπου αλλού. Αυτές όλες οι λεπτεπίλεπτες ψυχικές προδιαθέσεις και κλίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθούν αν θέλουμε να κατανοήσουμε τις βαθύτερες τάσεις αυτού του έθνους.

Βέβαια Ιχθείς προσωπικότητα έχει και η Ιρλανδία. Αλλά όμως η Ιρλανδία έχει ζώδιο ψυχής τον Παρθένο. Κατά συνέπεια αυτή η ιδιοσυγκρασία που περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα, από κάτω στο υπόβαθρο κατευθύνεται και στηρίζεται και από άλλες τάσεις, που ωθούν προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που γνωρίζουμε σαν ιστορικό του έθνους αυτού. Από την ζωή της ψυχής του έθνους και που για την Ιρλανδία βρίσκεται στον Παρθένο, ενώ στους Γερμανούς είναι στον Κριό.

 

 

 

 

Γερμανία - Ζώδιο Ψυχής: Κριός

Ο Κριός είναι ένα δυναμικό, και ενεργητικό ζώδιο, που  θέλει να πρωτεύει και να είναι αρχηγός. Ενώ όμως ο Κριός είχε στην ελληνική αρχαιότητα κυβερνήτη την θεά Αθηνά, στην σύγχρονη εποχή δίνεται ως κυβερνήτης του ο Άρης. Η θεά Αθηνά είναι μαζί με τον θεό Άρη οι έφοροι των πολεμικών θεμάτων. Η διαφορά τους όμως είναι ότι ενώ η θεά Αθηνά κυβερνά τον πόλεμο που γίνεται με βάση την σύνεση και την σοφία, ο θεός Άρης κυβερνά τον πόλεμο που χαρακτηρίζεται από την φανατική εχθρότητα, την αιμοδιψή στάση και την εξόντωση ως αυτοσκοπού. Η διακυβέρνηση της θεάς Αθηνάς έχει επιχειρηθεί να αποκατασταθεί από την εσωτερική αστρολογία, μέσα από την τοποθέτηση του Ερμή ως εσωτερικού κυβερνήτη του Κριού, που κυβερνά το ζώδιο αυτό για όσους βρίσκονται στο μονοπάτι της Μαθητείας. Καθώς επίσης και του Ουρανού ως ιεραρχικού κυβερνήτη, που επηρεάζει αφ’ ενός τις μάζες και αφ’ ετέρου σε ατομικό επίπεδο, όσους έχουν φθάσει στο στάδιο του Διδασκάλου. Ο Άρης έχει διατηρηθεί σαν εξωτερικός κυβερνήτης, δείχνοντας ότι ο μέσος άνθρωπος σήμερα έχει υποβαθμιστεί και έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα να επικοινωνεί με τους ανώτερους κόσμους, να κατανοεί και να υιοθετεί τις τακτικές του πολέμου με σύνεση και σοφία και έχοντας αφήσει να τον κυβερνά ο φανατισμός και η μοχθηρότητα.

Η Γερμανία καθώς κινείται ψυχικά στον χώρο της εμπειρίας του Κριού, όσο και της 4ης ακτίνας, πρέπει τουλάχιστον να ελέγχει ότι οι μάχες και οι προσπάθειες που κάνει και προσπαθεί να επιβάλει, αποφέρουν ένα αποτέλεσμα αρμονικό. Αν οι στάσεις που προωθεί έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι δεν έχουν αφήσει να κατευθυνθούν από τον φανατισμό την αλαζονεία, την ανυπομονησία που κάνει κάποιον να κινείται με επιπολαιότητα, η επιθυμία έκφρασης βίας και την καταστροφικότητα.

Οι ηγετικές τάσεις που διαπνέουν την στάση της Γερμανίας σήμερα, αλλά και στο παρελθόν, κάτω από αυτές τις συνειδητοποιήσεις και τις εμβαθύνσεις που εδώ παρουσιάζονται, πιστεύω μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, με περισσότερη συνειδητότητα και άρα θετική αποτελεσματικότητα. Οι ηγετικές αυτές τάσεις που δυστυχώς στο παρελθόν συνέτειναν στην άνοδο ενός σκοταδιστικού συστήματος. Το να έχει κάποιος ηγετικές τάσεις δεν είναι κάτι ανεπιθύμητο. Αλλά όσοι τις έχουν και επιθυμούν να τις ασκούν ας μην ξεχνάνε ότι οι μεγάλοι δάσκαλοι του φωτός ποτέ δεν υπήρξαν τυραννικοί. Οι Πυθαγόρειοι μάλιστα, ήταν έως φανατισμού ενάντιοι στην τυραννία. Αυτές οι απόψεις που προκύπτουν από τις αστρολογικές παρατηρήσεις, νομίζω είναι άμεσα παρατηρήσιμες και συμφωνούν με τις τοποθετήσεις και ατόμων ενεργών στην πολιτική σκηνή. Ο Γ. Βαρουφάκης πρόσφατα σε σύντομη συνέντευξη του είπε: «Δεν υπάρχει συνεκτική γραμμή στη Γερμανία για το τι θέλει από την Ευρώπη» και συμπλήρωσε ότι η παρουσία της ηγεμονικής Γερμανίας στην Ευρώπη είναι αφενός πραγματικότητα, αφετέρου απαραίτητη. «Η Ευρωζώνη χωρίς μία ηγετική παρουσία σαν τη γερμανική, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ορθοποδήσει» σημείωσε. (Ποντίκι 16/03/2015)

Ο Κριός επίσης δείχνει ότι το έθνος αυτό βρίσκεται σε ένα νέο ξεκίνημα, στην αρχή ενός νέου κύκλου στην ιστορία του, που θα το οδηγήσει στην πιο ολοκληρωμένη έκφραση - εκδήλωση του. Ο συνδυασμός Κριού - Ιχθύ δημιουργεί ένα έντονο συναισθηματικό στοιχείο και η ζωή κυριαρχείται από τον αστρισμό με αυτά τα ζώδια, τις δράσεις και τους τρόπους του αστρικού πεδίου.

Ο Άρης που είναι και ο εξωτερικός κυβερνήτης του Κριού, είναι και ο κυβερνήτης της Προσωπικότητας άσχετα από το ποια ζώδια επηρεάζεται κάποιος. Η συνειδησιακή υπόσταση του Άρη, περιέχει τάσεις φανατισμού, αφοσίωσης σε απόψεις χωρίς να υπάρχει σε αυτές λογική, ή προηγούμενη λογική επεξεργασία. Τάσεις τυφλής παραδοχής συνθηκών και απόψεων, με την επακόλουθη τακτική της δημιουργίας εξαρτημένων ανακλαστικών.

Ο εσωτερικός κυβερνήτης του Κριού Ερμής, φέρνει συγκρούσεις μεταξύ ιδεαλισμού και πράξης, με σκοπό να προκύψει η εναρμόνια συνύπαρξη τους και αυτή η κυριαρχία ενισχύει τις εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις, κατά την προσπάθεια εφαρμογής του μηχανιστικού γερμανικού ορθολογισμού, προϊόν της κατώτερης ή συγκεκριμένης και υλιστικής νόησης.

Ο Ουρανός ως ιεραρχικός κυβερνήτης του Κριού επηρεάζει σε επίπεδο μαζικό, δίνοντας μια ιδιαίτερη ευκολία στην τυποποίηση και την οργάνωση των Γερμανών σε πειθαρχημένες ομάδες. Ο Ουρανός ο πλανήτης της τελετουργικής εφαρμογής, λειτουργεί ως το κανάλι μετάδοσης της ενέργειας που διακινείται από τις μάζες, όταν βρίσκονται οργανωμένες με ένα αυστηρά τυπολατρικό τρόπο. Κατάσταση που εντείνει την τάση και την ανάγκη αφ’ ενός μιας απολύτως οργανωμένης ζωής, αλλά και μία ροπή προς το πρότυπο στρατιωτικής πειθαρχίας και αυτό βιώνεται μέσα στην καθημερινότητα των Γερμανών και βρήκε ομαδική έκφραση κατά την ναζιστική περίοδο.

Αυτά που προκύπτουν από το ζώδιο του Κριού μαζί με όσα προκύπτουν από το ζώδιο των Ιχθύων, διογκώνουν στους Γερμανούς την ιδιοσυγκρασία του θύματος. Αν κοιτάξουμε την πρόσφατη ιστορία, θα δούμε ότι κανένας δεν έχει βιώσει περισσότερο από ότι συνέβη από τους ίδιους τους Γερμανούς, ότι ήταν εξ αρχής τα μεγαλύτερα ψυχικά και φυσικά θύματα του ναζισμού. Ακόμα και σήμερα σε ψυχικό επίπεδο και όχι μόνο, συνεχίζουν να υποφέρουν και να θολώνει η αντίληψη τους από αυτό το πρόβλημα. Θα έπρεπε να τους έχει οδηγήσει αυτή η κατάσταση σε μία ισχυρότατη αυτοκριτική, που όμως το πιθανότερο είναι να έχει γίνει από λίγους, όπως γίνεται ως συνήθως και με άλλα έθνη. Αυτά πρέπει να προσεχθούν γιατί μπορεί να επαναληφθούν με άλλη μορφή. Να λάβουμε δε υπ’ όψιν ότι η αυτοσυνείδηση και η αυτοκριτική είναι πολύ δύσκολο για τον μαχητικό, ενεργητικό και εξωστρεφή Κριό. Διότι αντιλαμβάνεται αυτές τις καταστάσεις σαν εχθρική κατάσταση, γιατί κάθε εσωστρεφής δράση βλάπτει την μαχητικότητα. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο καθώς η προσωπικότητα των Ιχθύων έχει εσωστρέφεια, αυτή επειδή δεν ακολουθείται από το ψυχικό ζώδιο, λειτουργεί συνήθως αρνητικά. Ένας τέτοιος συνδυασμός πρέπει να καταφέρνει η προσωπικότητα να γίνεται θετική, ώστε να επιτυγχάνεται να εκφράζεται από το ψυχικό μέρος η αλήθεια που είναι γνωστή και εμπεριέχεται μέσα του.

Η μεγάλη ενεργητικότητα του Κριού που θέλει να είναι ο αρχηγός και η έλξη προς καταστάσεις υποδούλωσης και αιχμαλωσίας των Ιχθύων, δημιουργούν το έδαφος που εκκολάπτει τους δικτάτορες και την ιδεολογία του καταναγκασμού και του εξουσιασμού. Αυτό λειτουργεί σε ατομικό επίπεδο των μελών του έθνους αυτού, όσο και σε μαζικό επίπεδο με την επικίνδυνη για όλους εκκόλαψη διαφόρων μορφών φασισμού. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος της Γερμανίας, η μεγάλη της πρόκληση και το αλώνι της εμπειρίας στην οποία μαθητεύει. Γι’ αυτό ειδικά σε αυτό το έθνος είναι απαραίτητη η έμπνευση και η αφοσίωση στις ανώτερες αρετές της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας, της Αγάπης και της Ειρήνης.

Μια άλλη περιοχή εμπειρίας των Ιχθύων, δημιουργείται από το ότι έχουν μεντιουμιστική ιδιοσυγκρασία που όταν σχετίζεται με τον χώρο της προσωπικότητας είναι κατώτερου αστρικού τύπου. Έτσι μπορούν να βρεθούν σε καταστάσεις λίαν ανορθολογικές και να κινούνται σαν υπνωτισμένοι. Τέτοια χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να βρούμε στο ότι οι Γερμανοί αποδέχθηκαν ένα μεντιουμικού τύπου αρχηγό, στο πρόσωπο του Χίτλερ. Η σύγκρουση του άκαμπτου γερμανικού ορθολογισμού, με τις μεντιουμικές αυτές τάσεις, που είναι δράση και αντίδραση του χώρου των Ιχθύων αναπτύσσουν καταστάσεις απάρνησης, αποστασιοποίησης και απομάκρυνσης από την πραγματικότητα. Αυτά τα στοιχεία εντείνουν τις τάσεις θυματοποίησης. Στον βαθμό που η Γερμανία βελτιώνεται ουσιαστικά, θα μπορεί να βρίσκει την ανώτερη θετική της πορεία, μέσα στο γίγνεσθαι της κοινωνίας των εθνών, παίζοντας τον ηγετικό ρόλο που της ανήκει, αλλά με ένα ανώτερο τρόπο που θα ικανοποιεί τον σκοπό του ψυχικού της παράγοντα. Στο αγώνα της αυτό δεν είναι μόνη της η Γερμανία και όλα τα έθνη άλλωστε ακολουθούν το γίγνεσθαι της ανάπτυξης τους. Μία πρώτη σημαντική αλληλεπίδραση της είναι αυτή με την Γαλλία.

Η Γαλλία έχει σαν ζώδιο ψυχής τους Ιχθείς και ζώδιο προσωπικότητας τον Λέοντα. Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ της ψυχής της Γαλλίας και της προσωπικότητας της Γερμανίας. Στον βαθμό που η Γαλλία καταφέρνει να ανταποκρίνεται στα κελεύσματα της ψυχικής της σφαίρας και να παίρνει τον ρόλο του καθοδηγητή, στην παγκόσμια πολιτικοκοινωνική σκηνή όπως έχει τόσες φορές κάνει ήδη στο παρελθόν φωτίζοντας τους λαούς με την προβολή ανώτερων ιδανικών, θα μπορεί να βοηθά και την Γερμανία στο να θετικοποιείται. Αυτό μέσα στην ιστορική πραγματικότητα έχει συμβεί σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Η Γαλλία αποτέλεσε πολλές φορές ένα φάρο που φώτισε την ανθρωπότητα με τα ιδεώδη της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης. Τα βασικά αιτήματα του Διαφωτισμού που εκφράστηκαν από την Γαλλία τον 18ο αιώνα, ήταν η μη αποδοχή της αυθεντίας, η κριτική προσέγγιση κάθε γνώσης, αλλά και η αποδοχή της ενεργού σκέψης ως του μόνου τρόπου ασφαλούς ερμηνείας του κόσμου. Ακόμα η πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να βελτιώνεται σαν οντότητα και να προοδεύει συνεχώς, ήταν από τις βασικές θέσεις που υποστήριξαν πολλοί ευρωπαίοι διαφωτιστές. Ο Διαφωτισμός ξεκίνησε από την Αγγλία τον 17ο αιώνα, αλλά στην Γαλλία ανδρώθηκε και ακτινοβόλησε με τέτοιους τρόπους, ώστε άγγιξε τους λαούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Γαλλική Επανάσταση, αλλά και ο Μάης του ’68 αποτέλεσαν σημεία έμπνευσης για τους λαούς με την έκφραση νέων ιδανικών. Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προϊόν του Γαλλικού Διαφωτισμού. Αυτές οι ιδέες στάθηκαν σαν φάροι φωτός για όλα τα έθνη και στήριξαν τον δρόμο της ατομικής εμπειρίας της Γερμανίας.

Όποτε η Γερμανία «σκοντάφτει», θα της ήταν χρήσιμο να βαπτίζεται άλλη μία φορά στα ιδεώδη αυτά, που είναι θεραπευτικά για την προσωπικότητα της και τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει. Η Γαλλία βέβαια και λόγω του Λέοντα της προσωπικότητας της εμφάνισε έναν Ναπολέοντα, αλλά ο φωτεινός της ρόλος έρχεται από το να ακολουθεί τον δρόμο της ψυχής της. Στις μέρες μάλιστα που βρισκόμαστε πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να παίξει άλλη μία φορά τον ρόλο της μέσα στην κοινωνία των εθνών και την ανθρωπότητα και τουλάχιστον όσον αφορά στην σημερινή δύσκολη περίοδο της Γερμανίας, αλλά και της συνύπαρξης στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ο δρόμος της Γερμανίας οπωσδήποτε περνάει από το να μπορέσει να ανοίξει την καρδιά της και να μπορέσει να δείξει την υποστήριξη της στους αδύνατους και τους καταπιεσμένους, όπως και να γίνει δυναμικός υποστηρικτής των ανώτερων ιδεωδών της ανθρωπότητας, της Ελευθερίας, της Ισονομίας και πάνω απ’ όλα της Δικαιοσύνης. Να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικός πολιτισμός και ορθή διακυβέρνηση όταν δεν υπάρχουν οι ανώτερες αξίες και ειδικά η Δικαιοσύνη.

Μια άλλη άποψη έχει επίσης είναι σημαντική. Καθώς οι Ιχθείς κυριαρχούνται από τον αστρισμό, η νόηση τους (που συνδέεται με τον αντίποδα στον Παρθένο) βιώνεται με μία συγκρουστική τάση (Ιχθείς-Παρθένος αντίθεση) και έτσι υπάρχουν ισχυρές τάσεις η νόηση να κυβερνιέται από τον αστρισμό. Αυτό στην περίπτωση της Γερμανίας έχει δημιουργήσει την διόγκωση της κατώτερης τεχνοκρατικής και υλιστικής νόησης, που κύρια στηρίζεται στον γερμανικό ορθολογισμό που αποτελεί σημερινή έκφραση της υλιστικής Αριστοτελείου λογικής. Η νόηση υποχείριο του αστρισμού ρέπει προς τον υλισμό και γι’ αυτό η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό τεχνοκρατισμού, σε όλο το φάσμα των εφαρμοσμένων επιστημών, με το φυσικό επακόλουθο της ανάπτυξης του καταναλωτικού τρόπου ζωής. Τρόπος ο οποίος έχει εμποτίσει τους ίδιους, αλλά έχει εξαπλωθεί και σε όλο τον πλανήτη και ας μην είναι οι ίδιοι που θέτουν σε εφαρμογή όλες τις τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά ενίοτε είναι οι Ιάπωνες, οι Κορεάτες, οι Αμερικανοί κ.α. Καταναλωτές των προϊόντων αυτού του τεχνοκρατισμού όμως, είναι όλα τα έθνη.

Ο φιλοσοφικός μηχανισμός είναι δημιούργημα της κατώτερης νόησης, ενώ η μεγάλη αντιστροφή αξιών που προώθησε την Οικονομία στην κορυφή των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, αποτελεί διαδικασία θεοποίησης του Λάθους και προέρχεται από την σημερινή κυριαρχία της κατώτερης νόησης. Αυτό το τελευταίο ειδικά αποτελεί την πιο τραγική και επικίνδυνη εξέλιξη για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο γερμανικός ορθολογισμός φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης σε αυτό το σημείο και οι Γερμανοί φαίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα κρεσέντο υλιστικότητας να στηρίζουν αυτές τις τάσεις. Υπάρχει μια βαθιά σχέση όλων των μορφών υλισμού, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τις διάφορες μορφές της πνευματικότητας. Η Οικονομία όπως μελετιέται σήμερα τόσο από τον καπιταλισμό όσο και από τον μαρξισμό, δεν είναι παρά τεχνικές διαμόρφωσης μηχανιστικών μοντέλων, θεωρώντας ότι με την πιστή εφαρμογής τους θα οδηγηθούμε σε καλύτερα οργανωμένες κοινωνίες. Τοποθετούνται όμως αυτά τα μοντέλα, πάνω από τις έννοιες της Δικαιοσύνης, του Ανθρωπισμού και της Ηθικής, ωθώντας τον σημερινό άνθρωπο στο βάραθρο της υλιστικής νόησης και στον γενικό υλισμό. Αυτές οι τάσεις διαπερνούν τον σημερινό δυτικό πολιτισμό και τείνουν να αποτελέσουν βασική στάση και φιλοσοφίας ζωής. Εδώ κρύβεται η θεοποίηση του υλισμού που αποτελεί κυρίαρχο δόγμα του σημερινού δυτικού πολιτισμού και θα αποκαλυφθεί αργά ή γρήγορα ότι πρόκειται για μια ιδεολογική μορφή που θα μπορούσε να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια βουτιά στον σκοταδιστικό υλισμό, την απομάκρυνση από τον πολιτισμό και την προώθηση της βαρβαρότητας και της ουσιαστικής Οπισθοδρόμησης. Ευχόμαστε όπως και για κάθε έθνος και άτομο να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μετανοήσει στο μέλλον για τα έργα του. Μαζί με όλα αυτά όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε το ότι οι Γερμανοί από μια άλλη οπτική μπορούν να είναι και «γλυκούληδες».  

Οι Γερμανοί είναι πολύ συναισθηματικοί (Ιχθείς+Κριός) και ειδικά οι Ιχθείς τους κάνουν να έχουν ένα συμπονετικό στοιχείο, που μαζί με τον Κριό που έχει τάσεις παιδικής καλοκαγαθίας, τους κάνει αυτό που λέμε «γλυκούληδες». Ο συμπονετικός συναισθηματισμός των Ιχθύων τους κάνει να γίνονται τόσο ανοικτοί στις σχέσεις τους με τους άλλους, που τους διαπερνά η κατάσταση που οι άλλοι έχουν, είτε αυτή είναι θετική, είτε αρνητική. Είναι ο μεντιουμισμός των Ιχθύων και έχει ίδια πηγή με την τάση τους να είναι συμπονετικοί. Αυτή η ιδιοσυγκρασία τους κάνει να είναι σαν σφουγγάρια. Απορροφούν τις αρνητικές δονήσεις των άλλων, ακόμα και αν εκφράστηκαν πριν πολλές ώρες στον τόπο που βρίσκονται. Αυτό τους δίνει μια καλοκαγαθία που μαζί με την παιδικότητα του Κριού τους κάνει να έχουν μια ιδιοσυγκρασία ενωτική και αγαπησιάρικη.
Αυτή η ιδιοσυγκρασία τους έφερε πιο εύκολα από άλλους λαούς κοντά στον Βουδισμό, στο κίνημα των χίπις, της οικολογίας κλπ. Οι Γερμανοί τις δεκαετίες των καλών ακόμα φρικιών (΄70 - ΄80) πρωτοστατούσαν στην καλή διάθεση αδελφωμένης συνύπαρξης. Ίσως μάλιστα να μην είναι υπερβολή ότι ήταν οι τελευταίοι που εγκατέλειψαν τους τρόπους των χίπις. Οι Γερμανοί άφησαν τελευταίοι τόσο την κυνική στάση απάρνησης των εγκόσμιων, της λατρείας της ύλης και του χρήματος εκείνης της περιόδου, όσο και το στοιχείο της αδελφότητας. Είναι πολλοί οι Έλληνες που στην καθημερινότητα τους εκείνα τα χρόνια έκαναν αδελφικές φιλίες με Γερμανούς. Ήταν οι πιο πρόσφοροι για τέτοιες σχέσεις, σε σύγκριση με άλλους λαούς. Οι Σκανδιναβοί είχαν επίσης έντονο αυτό το στοιχείο, αλλά σαφώς λιγότερο από τους Γερμανούς. Στους Σκανδιναβούς η συναισθηματικότητα κινείται από τον Καρκίνο ζώδιο της προσωπικότητας τους, ενώ ο Ζυγός σαν ζώδιο της ψυχής τους, τους έκανε πιο ψυχρούς, πιο εγκεφαλικούς από τους Γερμανούς.
Οι τάσεις αυτές των Γερμανών προέρχονται από την δεύτερη ακτίνα που εκφράζεται στο ζώδιο των Ιχθύων, την ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Έρχονταν στην Ελλάδα ως επισκέπτες με πολύ καλή διάθεση και άνοιγαν όλο τους το συναίσθημα με όσο πιο ανώτερο τρόπο μπορούσαν. Η Ελλάδα και οι Έλληνες, δυτικοί και μαζί ανατολίτες τους βοήθαγαν να εκφράσουν θετικά αυτή την ιδιοσυγκρασία τους.

Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα για αυτά τα ευαίσθητα θέματα που οπωσδήποτε δεν τελειώνουν με αυτή την αναφορά. Δεν επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μια πλήρη μελέτη του θέματος. Περισσότερο η διάθεση μας ήταν να ανασύρουμε από την αστρολογική θεώρηση κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα έθνη στην κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό τους, σύμφωνα με τον κύκλο εμπειρίας στον οποίο βρίσκονται που κινείται μέσα στο μονοπάτι της μελλοντικής δημιουργίας της αυτοσυνείδησης της ανθρωπότητας. Αν έστω ελάχιστα συμβάλλει η παρούσα εργασία μας σε αυτή την κατανόηση, θα έχει επιτελέσει τον σκοπό της.

 

 

 

 

Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει σαν ζώδιο της προσωπικότητας της τον Αιγόκερο και σαν ζώδιο της ψυχής της τον Παρθένο.

 

Ελλάδα - Ζώδιο προσωπικότητας: Αιγόκερος

Ο Αιγόκερος - το ζώδιο της προσωπικότητας της Ελλάδας -  σχετίζεται με την μεγάλη ηλικία, την αποκρυστάλλωση, το καταστάλαγμα και τον υλισμό. Ο Αιγόκερος σαν ζώδιο προσωπικότητας, είναι το πλέον υλιστικό ζώδιο. Αυτό κυρίως προέρχεται από την δύναμη της φιλοδοξίας, της επιμονής και της αντοχής που υπάρχει στο σύμβολο του την αίγα (κατσίκα), που έχει την τάση και την δύναμη να αναρριχιέται στους πιο απόκρημνους βράχους για να βρει την τροφή της. Η φιλοδοξία στραμμένη προς τον κόσμο της προσωπικότητας- τον κόσμο της ύλης- αποτελεί την δύναμη προώθησης του υλισμού. Το ότι στον Αιγόκερο ο Άρης βρίσκεται σε έξαρση έχει σχέση με αυτή την φύση του Αιγόκερου.

Στην πνευματική διάσταση του Αιγόκερου, που λειτουργεί όταν υπάρχει ψυχική ανταπόκριση στο ζώδιο αυτό, και εμφανίζεται με το να είναι ο Αιγόκερος ζώδιο της ψυχής, η φιλοδοξία μεταλλάσσεται σε ζήλο και έφεση προς τα ανώτερα, προς την πνευματικότητα και την αποκρυστάλλωση της πνευματικής εξέλιξης όπως συμβαίνει κατά την μύηση. Αυτός ο ζήλος είναι που ζητά ο Ορφικός ύμνος των Μουσών, αφού οι Μούσες είναι αυτές που μυούν και δίνουν την τελειότητα κάθε παιδείας και την ορθότητα της διάνοιας. Οι Μούσες δηλαδή είναι αυτές που μας φέρνουν στις πόρτες της μύησης και αυτές αστρολογικά βρίσκονται στον Αιγόκερο. Η αποκρυσταλλωτική τάση του Αιγόκερου οδηγεί προς την καθιέρωση και την παγίωση της αφυπνισμένης ζωής με την σφράγιση του αιθερικού κέντρου που αντιστοιχεί με το επίπεδο αφύπνισης κάθε φορά και που είναι αυτό που ονομάζεται μύηση.

«ἀλλὰ μόλοιτε, θεαί, μύσταις, πολυποίκιλοι, ἁγναί,
εὔκλειαν ζῆλόν τ’ ἐρατὸν πολύυμνον ἄγουσαι.»
«Αλλά ελάτε, θεές, στους μύστες, πολυποίκιλες, αγνές,
φέρνοντας τον δοξασμένο, τον αγαπημένο και πολυ-υμνημένο θείο ζήλο.»

Η Ελλάδα όμως καθώς μαθητεύει σαν προσωπικότητα στον Αιγόκερο, βρίσκεται εκτεθειμένη στις πολύ έντονες υλιστικές επιδράσεις αυτού του ζωδίου. Το τι σημαίνει αυτό δεν θα θέλαμε να το εξετάσουμε εδώ και ίσως αναφερθούμε σε κάποια άλλη μας εργασία. Αυτή πάντως η πρόκληση που αντιμετωπίζει το Ελληνικό έθνος δεν έχει προσεχθεί και συνειδητοποιηθεί αρκετά και είναι σημαντικό να αφυπνιστούν οι σημερινοί Έλληνες σε αυτή την αλήθεια. Πολλοί Νεοέλληνες νομίζουν, ότι επειδή είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων είναι πνευματικά όντα εκ γενετής, χωρίς να κάνουν κανένα κόπο, καμία προσπάθεια γι’ αυτό. Πλην όμως αυτό που αποτελεί την σημερινή πραγματικότητα, είναι ότι η ζωή των σημερινών Ελλήνων είναι πολύ έντονα υλιστική και αυτό είναι πολύ εύκολο να το δούμε, όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας. Δεν είναι τυχαίο το ότι η συντριπτική πλειοψηφία τις προηγούμενες δεκαετίες έπεσαν στις υλιστικές παγίδες που περιέχονται στον κύκλο εμπειρίας του Αιγόκερου. Κατάσταση που επέσυρε τον πόνο και τα δεινά που βιώνει σήμερα η Ελλάδα. Η υλιστική τάση αυτή του Αιγόκερου μπορεί να γίνει κατανοητή, αν παρατηρήσουμε με ειλικρίνεια, την πρόσφατη ιστορία μας, τα γεγονότα και την καθημερινότητα γύρω μας. Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες ο υλισμός διέβρωσε την πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας, κάνοντας την να ζει σε μία υλική και ηθική κραιπάλη. Επειδή δε υπάρχει η προδιάθεση του Αιγόκερου, αυτή η κατάσταση πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ και να γίνουν πολύ έντονες και φιλότιμες προσπάθειες για να απεμπλακούν οι Έλληνες από αυτή την υλιστική πτώση στην οποία βρέθηκαν.

Ακόμα και αν πούμε ότι στο γονίδιο είναι καταγραμμένο το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδας, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν οι σημερινοί Έλληνες να επαναπαύονται στις δάφνες του παρελθόντος. Να προσέχουν πρέπει μάλιστα, να μην συμμετάσχουν στην επαλήθευση της λαϊκής παροιμίας: «από ρόδο βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι βγαίνει ρόδο». Είναι άπειρα τα παραδείγματα καλών και θετικών γονέων, που τα παιδιά τους έγιναν αρνητικά και πολύ συχνά έφθειραν, κατασπατάλησαν την περιουσία των γονέων τους, χωρίς να αποδώσουν κάποιο αντίστοιχο έργο. Η περιουσία μπορεί να είναι υλική ή πνευματική. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και δεν νομίζω κάποιος να μπορεί να υποστηρίξει την άποψη ότι οι ένδοξοι πρόγονοι κάποιου έθνους θα ήθελαν να ζουν οι απόγονοι τους επαναπαυμένοι στις δάφνες του παρελθόντος τους. Η φιλαυτία δεν είναι και πολύ σημαντική κατάκτηση.

Η πρόκληση και η δοκιμασία στον Αιγόκερο, βρίσκεται μέσα στην απληστία, τον ηδονισμό χωρίς ψυχικό περιεχόμενο, την πάση θυσία επιδίωξη της κοινωνικής αναρρίχησης, (ακόμα και πατώντας επί «πτωμάτων»), την αύξηση του έχειν, στο κυνήγι της καλοπέρασης και της άνεσης. Κυρίως δε, στην διογκωμένη τις τελευταίες δεκαετίες σκεπτομορφή της κοινωνικής συνείδησης, ότι όλα αυτά αποτελούν την επιτυχία στην ζωή και την απόδειξη της. Ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να θεωρείται κανείς επιτυχημένος.

Το κυνήγι της χωρίς ηθική κοινωνικής επιτυχίας και καταξίωσης, στοιχειώνει εδώ και πολλές δεκαετίες το νεοελληνικό έθνος, συμβάλλοντας στην πληγή της Ελληνικής κοινωνίας που ονομάζεται «πελατειακό κράτος». Το ότι έχει γίνει βασικό στοιχείο τεράστιας μερίδας νεοελλήνων το όνειρο να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, είναι επίσης μία τάση της υλιστικής αποκρυστάλλωσης του Αιγόκερου. Αυτή η τάση, που ωθήθηκε στα άκρα ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία εμφάνιση κάποιων στοιχείων παρακμής της σημερινής Ελληνικής κοινωνίας. Αν αυτό ήταν το θέμα τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα στην διόρθωση τους. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι σχετίζεται άμεσα με το ζώδιο της προσωπικότητας του Ελληνικού έθνους τον Αιγόκερο, τότε θα πρέπει να γίνουμε εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς η αρνητικότητα αυτή δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα.

Στην θετική του όψη ο Αιγόκερος δεν βολεύεται αν δεν φθάσει στον στόχο του. Δεν σταματάει αν δεν σκαρφαλώσει μέχρι την κορυφή του βουνού που έχει μπροστά του. Η φιλοδοξία όταν έχει καθαρθεί από την κατώτερη απληστία, γίνεται η δημιουργική δύναμη που πάντα συντρόφευε τους Έλληνες απανταχού της Γης. Η εμπειρία στον Αιγόκερο είναι στενά συνδεδεμένη με την επίτευξη άθλων. Ως ζώδιο μάλιστα του στοιχείου της Γης πάντοτε αγωνίζεται για να φθάσει σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Παρ’ όλο που η Ελλάδα είναι ένα μικρό κράτος, έχει δυσανάλογα ισχυρή παρουσία στον στίβο της παγκόσμιας ιστορίας και αυτό θα επαναλαμβάνεται και στο μέλλον.

Ένα άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τον Αιγόκερο είναι ο αγώνας για την ικανοποίηση των προσωπικών φιλοδοξιών μέσα από τις συλλογικές. Οπισθοδρομικές και αρνητικές τάσεις, πολύ επικίνδυνες εκφράσεις της Αιγοκερίστικης ιδιοσυγκρασίας του Ελληνικού έθνους, εμφανίζονται από άτομα που βάζουν το προσωπικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Τέτοια φαινόμενα εκκολάπτονται στην επικράτεια του Αιγόκερου και θα πρέπει να προσέχουν αυτό το χαρακτηριστικό περισσότερο οι Έλληνες καθώς οι γενικές τάσεις της ανθρωπότητας τείνουν προς την εξάλειψη από την πολιτική ζωή τέτοιων χαρακτηριστικών. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που υπάρχουν στην ζωή της ελληνικής κοινωνίας και που συνδέονται με τον Αιγόκερο και θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικά ακόμα. Η γνώση και η συνειδητότητα πάντα λειτουργούν βοηθητικά για την πορεία στην ορθή οδό.

Η κρυσταλλοποιητική τάση του ζώδιου αυτού σχετίζεται με την γραφειοκρατία, που είναι μία μορφή σκληρά παγιωμένης οργάνωσης, που εμποδίζει μετά από ένα σημείο λόγω της ακαμψίας της, την ροή της ενεργού δράσης της ζωής. Όταν οι μπλοκαρισμένες ενέργειες ξεχειλίζουν, η άκαμπτη οργάνωση καταρρέει και έτσι έχουμε τον πολύ γνωστό αντίποδα της ακαμψίας, που είναι το χάος που επικρατεί συχνά στην κρατική και κοινωνική ζωή και αναφέρεται ως «χάος της γραφειοκρατίας» που ακούγεται σαν σχήμα οξύμωρο. Στις παγιωμένες και παγωμένες γραφειοκρατικές δομές αυτό που μπλοκάρεται είναι οι ρυθμοί της ζώσας πραγματικότητας. Έτσι εκ πρώτης ίσως φανεί ασύνδετο, αλλά οι Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί περιέχουν ένα δείγμα υψηλού επιπέδου εναρμόνιας και θετικής οργάνωσης. Οι Έλληνες μπορούν από αυτούς να αντλήσουν διαισθητικότητα και έμπνευση με αποτελέσματα καθαρτικά, αν βέβαια προσεγγιστούν με ένα σωστό και δημιουργικό τρόπο. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη ρυθμική και κινητική αγωγή. Ένα άλλο θέμα του Αιγόκερου, χρήσιμο να λάβουμε υπ’ όψιν, είναι οι διάφορες συγκεκριμένου τύπου φοβίες που παράγονται από την ιδιοσυγκρασία αυτού του ζώδιου.

Μία μορφή αυτών των φοβιών είναι η ανασφάλεια για το μέλλον. Σε αυτό είναι εκτεθειμένος ο επηρεαζόμενος από τον Αιγόκερο και οι Έλληνες πρέπει να το προσέξουν αυτό ειδικά στις σημερινές προκλήσεις που έχει βρεθεί η Ελλάδα. Γενικά οι φοβίες όταν διογκωθούν και τα πεδία έκφρασης και εκτόνωσης τους μειωθούν, οδηγούν στην ανεξέλεγκτη μελαγχολία. Έτσι παρατηρείται τα τελευταία χρόνια της κρίσης έξαρση των μελαγχολιών, με τελικό αποτέλεσμα την απίστευτη αύξηση των αυτοκτονιών, μια κατάσταση που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν στην Ελληνική κοινωνία. Που να το φανταζόταν κανείς; Οι Έλληνες με αυτό το κλίμα και με την κυριαρχία της ηλιοφάνειας και της καλοκαιρίας, ότι θα μπορούσαν να φθάσουν να έχουν τέτοια αύξηση σε συμπτώματα μελαγχολίας και αυτοκτονιών. Κάτι προς το οποίο είχαμε συνηθίσει να συμβαίνει περισσότερο στα βόρεια χωρίς ηλιοφάνεια κράτη πχ της Σκανδιναβίας. Η κατάσταση αυτή επειδή σχετίζεται με τον Αιγόκερο και αποτελεί κλίση της ιδιοσυγκρασίας του, πρέπει και πάλι να προσεχθεί ιδιαίτερα και να καταπολεμηθεί. Ένα άλλο παράδειγμα τέτοιας μορφής φοβιών είναι η φοβία της ασθένειας.

Αυτή η φοβία πλήττει την ελληνική κοινωνία και έχει οδηγήσει μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα στην πολυφαρμακία. Στην αλόγιστη, χωρίς διάκριση και ιδιαίτερη σπουδή χρήση φαρμάκων, που μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι ακατάλληλα και με τεράστιες παρενέργειες, όπως είναι τα αντιβιοτικά, η κορτιζόνη κλπ. Ενώ άλλες μορφές επαληθευμένων θεραπευτικών τεχνικών όπως π.χ. η ομοιοπαθητική, ή τα ανθοϊάματα Μπαχ δεν ακολουθούνται με ευκολία. Στην άρνηση των νέων θεραπευτικών μεθόδων συμβάλλει και ο συντηρητισμός που και αυτός σχετίζεται με το ζώδιο του Αιγόκερου και οδηγεί ακόμα και αρκετά ενημερωμένους και νοήμονες Έλληνες ευκολότερα στην πόρτα της κλασσικής ιατρικής και στο αποτέλεσμα της, την πολυφαρμακία. Σε αυτό τον κύκλο Αιγοκερίστικων φοβιών περιλαμβάνεται αν το σκεφτεί κάποιος και η κακοποίηση ζώων. Η φοβία επίσης του πόνου που εμφανίζεται με τον φόβο του γιατρού, των ενέσεων, του οδοντιάτρου υπήρχε πάντα στην ελληνική καθημερινότητα από πολύ παλιά.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι σημερινοί Έλληνες διακατέχονται περισσότερο από άλλους λαούς από τον φόβο και ότι είναι δειλοί. Όταν κληθούν από την ανώτερη ψυχή τους που σχετίζεται όπως θα δούμε στη συνέχεια με τον Παρθένο, γίνονται λαμπροί και ανιδιοτελείς ήρωες. Οι φοβίες συνδέονται με την μεταφορά του κέντρου κρίσης έξω από τον άνθρωπο. Αυτό συνδέεται με την τάση να δίνει κάποιος μεγάλη σημασία στο «τι θα πουν οι άλλοι», το οποίο είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του Αιγόκερου.

Το σύμπτωμα αυτό διαπερνά βασανιστικά την Ελληνική κοινωνία. Με μια μεγάλη πλειοψηφία ανδρών και γυναικών να δίνει μεγάλη σημασία στο τι θα πουν οι άλλοι. Κατάσταση που καταδυναστεύει την ζωή των ανθρώπων ειδικά στις μικρές πόλεις και χωριά και που στο βάθος συνδέεται ή δημιουργεί μία ιδιότυπη ντροπαλότητα (εντρέπομαι – στρέφομαι προς τα μέσα – κλείνομαι). Αναμφισβήτητα η αστυφιλία βοήθησε το ξεπέρασμα αυτών των τάσεων και για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να δούμε ότι η απρόσωπη ζωή των μεγαλουπόλεων λειτούργησε θετικά στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς να ελευθερωθούν από το βάρος του «τι θα πει ο διπλανός τους». Έτσι το απρόσωπο των μεγαλουπόλεων έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς, να μεταφέρουν το κέντρο της αντίληψης και της συνείδησης τους μέσα, ερχόμενοι σε καλύτερη επαφή με την δική τους εσωτερική αλήθεια και με τον εαυτό τους. Άλλη Αιγοκερίστικη τάση είναι το κυνήγι της αυθεντίας, κατάσταση γνωστή στην ελληνική κοινωνία.

Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν κάποιο «φοβερό» γιατρό να συστήσουν. Ένα καθηγητή, που είναι ο «καταπληκτικότερος» γιατρός του κόσμου. Τις περισσότερες φορές δε, αυτό δεν έχει ίχνος αλήθειας. Επίσης όταν πρωτοσυναντιούνται δύο άνθρωποι το πρώτο που συχνά ρωτάνε είναι: «τι δουλειά κάνεις;» Αυτό επίσης έχει την ρίζα του στο ζώδιο του Αιγόκερου. Η κρατούσα οικογενειοκρατία στην ελληνική πολιτική σκηνή, επίσης εμπλέκεται με το ζώδιο αυτό και σχετίζεται με την λειτουργία του άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου.

Ένας λαός που ζει σε ένα έθνος με προσωπικότητα στον Αιγόκερο μπορεί να αποδεχθεί σαν φυσική την δυναμική της οικογενειοκρατίας, που βέβαια πάντα σχετίζεται με τους άνδρες των οικογενειών αυτών και το πρότυπο του πάτερ φαμίλια. Ο Αιγόκερος θέτει θέματα που αφορούν την στάση προς τους προγόνους και γενικά την πατρογονικότητα, με ένα πατριαρχικό τρόπο. Ίσως θα μπορούσαμε μάλιστα να διαγνώσουμε, το ότι η επιφανειακή προσκόλληση των νεοελλήνων με το ιστορικό τους παρελθόν και τους προγόνους τους της αρχαιότητας, σχετίζεται με το ζώδιο του Αιγόκερου. Αλλά η πρόκληση των νέων Ελλήνων είναι να δείξουν στην πράξη έργα ισάξια του παρελθόντος τους. Είναι μεγάλος ο ανήφορος, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε εμβρόντητοι όπως συχνά παθαίνουν τα παιδιά μεγάλων προσωπικοτήτων που στοιχειώνονται από τα έργα των γονέων τους αδυνατώντας να τους ομοιάσουν. Το έδαφος είναι καλό και γόνιμο, αλλά αν δεν οργωθεί δεν θα αποδώσει τις χάρες του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Άλλη επιλογή δεν έχουμε.

Ο Αιγόκερος χαρακτηρίζεται επίσης από υπομονή, επιμονή, αλλά και φιλοπονία. Δεν φοβάται τον κόπο της προσπάθειας και την κούραση. Οι Έλληνες πάντα εργάζονταν πολύ και με την προσωπική τους εργασία έκαναν πολλά και δύσκολα έργα. Άλλοι έχτιζαν μόνοι τους τα σπίτια τους και άλλοι αυτοδημιούργητοι και αυτοδίδακτοι δημιούργησαν δυναμικά έργα τόσο στον χώρο τον επαγγελματικό τους, όσο και στον χώρο του πνεύματος. Γι’ αυτό το ότι απεκάλεσαν κάποιοι ξένοι τους Έλληνες τεμπέληδες, ήταν ένα μεγάλο λάθος τους. Έδωσαν πάντως και οι Έλληνες το δικαίωμα να ειπωθεί αυτό από την μεγάλη τάση προς την χλιδή, την άνεση και την καλοπέραση στην οποία αφέθηκαν τις περασμένες δεκαετίες.

Οι άλλοι λαοί δεν έχουν τον ίδιο τρόπο αντίληψης και κρίνοντας από το αποτέλεσμα κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό. Ήταν αυτή την τάση προς την χλιδή που παρατήρησαν οι ξένοι και το ότι γινόταν με τρόπους που δεν ήταν σωστοί, αλλά περιείχαν την ηθική διαφθορά, που το χαρακτήρισαν με αυτό τον τρόπο. Σίγουρα το να θεωρήσουν ότι οι Έλληνες ήταν ποτέ τεμπέληδες είναι μια αποτυχία τους, μια ανικανότητα τους να καταλάβουν ένα άλλο έθνος. Λάθος που δηλώνει ένα μειονέκτημα τους και μια αδυναμία τους στην κατανόηση. Αλλά πρέπει να διδάσκονται και οι Έλληνες από αυτό, ώστε να προσέχουν στο μέλλον. Γιατί κάποιοι πάντα καιροφυλακτούν και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το κάθε στραβοπάτημα των άλλων. Οι διαφορές αυτές πρέπει να συνειδητοποιηθούν μεταξύ των εθνών, για να υπάρξει ένα κατάλληλο πλησίασμα, μια αρμονική συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να φθάσουμε στην αυγή της συνείδησης της μιας ενιαίας ανθρωπότητας. Θα πρέπει να δούμε ότι οι διαμάχες μεταξύ εθνών, οφείλονται στην έλλειψη κατανόησης της διαφορετικότητας που υπάρχει μεταξύ τους και στην αδυναμία να σεβαστούν και να επικοινωνήσουν ο καθένας με την διαφορετικότητα του άλλου. Το ίδιο συμβαίνει και στις προσωπικές ζωές των ανθρώπων. Δεν είναι το μοίρασμα της γης ή των υλικών πόρων που χωρίζει τους ανθρώπους, αλλά η άγνοια. Η πολυμορφία είναι ο τρόπος της φύσης και της ζωής και πρέπει να μαθητεύσουμε σε αυτό.

 

 

 

Ελλάδα - Ζώδιο Ψυχής: Παρθένος

Το Ελληνικό έθνος στο επίπεδο της ψυχής του μαθητεύει στο ζώδιο της Παρθένου. Η ανώτερη επιδίωξη του Παρθένου είναι η αναγνώριση του ανώτερου πνευματικού κέντρου, της αλήθειας και το να γίνει ο προστάτης και η τροφός του. Ο Παρθένος είναι το ζώδιο όπου γίνεται η αποκάλυψη. Η αναγνώριση και η επιλογή του ανώτερου αυτού κέντρου. Αυτό μαζί με την δυναμικότητα του Αιγόκερου, δίνει την δυνατότητα να χτίσει η Ελλάδα μια σημερινή νέα, φωτεινή παρουσία στον κόσμο. Να εμπνεύσει και σήμερα με την αποκάλυψη της Αλήθειας τον κόσμο, τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη. Αυτό βέβαια θα μπορέσει να πραγματωθεί, όταν πάψει να υπερισχύει η άπληστη υλιστικότητα του Αιγόκερου. Το ζώδιο του Αιγόκερου επίσης όταν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα και όχι για τον κατώτερο ηδονισμό, μπορεί να στηρίξει την οδοιπορία ανακάλυψης του πνευματικού αυτού κέντρου. Τότε θα υπάρξει ζωντανή σύνδεση με την Αρχαία Σοφία και με τις εκφράσεις της που υπήρξαν στο μακραίωνο παρελθόν της Ελλάδας, αλλά τώρα μέσα από τις Νέες Αξίες που πρέπει να αναδυθούν στο βίωμα του σήμερα.

Η διάκριση είναι η αρετή που πρέπει να είναι αναπτυγμένη για την επιτυχή εμπειρία στον Παρθένο. Ή αλλιώς η εμπειρία στον Παρθένο οδηγεί στην συνειδητοποίηση της ανάγκης να αναπτυχθεί η διάκριση. Η διάκριση που εμφανίζεται στους Διδύμους, αλλά η ανάγκη εφαρμογής της στην διαδικασία επιλογής στην πράξη, πρώτη φορά εμφανίζεται στο ζώδιο της Παρθένου, κατά την δεξιόστροφη πορεία από τον Κριό προς τους Ιχθείς μέσω του Ταύρου.

Η διάκριση είναι η πρώτη αρετή που απαιτείται να αναπτυχθεί τόσο στον άνθρωπο όσο και σε ένα έθνος και στην αρχαιότητα ονομαζόταν φρόνηση. Έτσι βλέπουμε μια παράξενη μοίρα να φέρνει το Ελληνικό έθνος σήμερα να είναι αποφασισμένο να επιδιώκει την διάκριση, την φρόνηση των Πυθαγορείων που είναι η πύλη κάθε εσωτερικής πορείας. Θα μπορούσαμε να το δούμε ως μία θεία «τύχη», αν και δεν υπάρχει τύχη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το ψυχικό επίπεδο των εθνών, αλλά και κάθε ψυχικό επίπεδο έχει εξαιρετικά μηδενισμένο το στοιχείο της τύχης. Το πνευματικό έδαφος που ολοκληρώνεται η διάκριση και που είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί στο Ελληνικό έθνος κατά την μαθητεία της Παρθένου, είναι η ιδέα της Δικαιοσύνης. Να θυμηθούμε ότι η φρόνηση οδηγεί στην δικαιοσύνη στον κατάλογο των πολιτικών αρετών των Πυθαγορείων.

Στην αρχαιότητα αυτός ο αστερισμός ονομαζόταν Αστραία ή Δίκη. Η Αστραία ήταν κόρη του Δία και της Θέμιδας. Εικονίζεται κρατώντας στο αριστερό χέρι ένα στάχυ και στο δεξί μία ζυγαριά και ένα φοίνικα και αντιπροσωπεύει την Θεία Δικαιοσύνη. Η Αστραία κατοικούσε στη γη την εποχή του Χρυσού Γένους, ενώ απομακρύνθηκε όταν άρχισε να επικρατεί στις καρδιές των ανθρώπων η Αδικία και το Έγκλημα. Πήγε τότε στον Όλυμπο και στην συνέχεια καταστερώθηκε στον αστερισμό της Παρθένου. Στην Αστραία και το ζώδιο της Παρθένου έχουμε άλλη φορά αναφερθεί περισσότερο και εδώ κάνουμε αυτή την αναφορά για να δώσουμε ένα μίτο έρευνας για τους ενδιαφερόμενους της σχέσης της Δικαιοσύνης με το ζώδιο της Παρθένου, όπως δηλώνεται στην ελληνική μυθολογία.

Ο Παρθένος είναι ζώδιο της υπηρεσίας λέμε σήμερα και πράγματι έχει την τάση της υπηρεσίας όσων του ζητούν στήριξη με πολύ άμεσο τρόπο. Αυτό έχει σχέση με το ότι η Παρθένος είναι η Μεγάλη Τροφός, η Μεγάλη Μητέρα, η Γη Μήτηρ. Όμως ειδικά στον ανθρώπινο κόσμο, η Παρθένος πρέπει να μπορεί να ασκεί την διάκριση και να προσφέρει την υπηρεσία του στον κατάλληλο, στον δίκαιο.

Η στήριξη του άδικου και του αρνητικού είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη της εμπειρίας στον Παρθένο, κατά τα πρώτα στάδια της εξέλιξης. Ο Παρθένος είναι ένας ιδεολόγος και αυτό σχετίζεται με την έκφραση της 6ης ακτίνας από το ζώδιο αυτό. Ενώ δε ο Παρθένος κρύβει μέσα του ένα ιδεολόγο, βρίσκεται στην θέση να υπηρετεί το αρνητικό, το κατώτερο. Κάτι που σαφώς δεν θέλει, αλλά βιώνει το μαρτύριο να μην μπορεί να πει όχι και γίνεται συχνά δούλος της αδικίας. Αυτό οφείλεται στο ότι ο άδικος είναι συνήθως απαιτητικός, ενώ ο δίκαιος προσπαθεί να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις περισσότερο και σε αυτό που υπάρχει διαθέσιμο. Δεν γίνεται ο δίκαιος απαιτητικός. Διότι ο άδικος απαιτητικός γίνεται εξουσιαστικός καθώς δεν σέβεται και δεν αναγνωρίζει την ελευθερία της βούλησης και των δικαιωμάτων των άλλων. Σε τέτοια άτομα ο Παρθένος γίνεται θύμα και σε αυτό το σημείο κρύβεται η μαθητεία του Παρθένου συνολικά.

Αυτές οι καταστάσεις σε επίπεδο έθνους εκφράζονται μέσα στην πολιτική στάση των Ελλήνων και μπορεί να τις βρει κάποιος αν παρατηρήσει την ιστορία της πολιτικής ζωής και των εκλογών. Εκεί θα πρέπει να επιλέγουν με αυστηρότητα το που θα δίνουν την δύναμη τους. Να κατανοήσουν τον ρόλο και την σημασία που έχει η ψήφος τους. Να σταματήσουν να δίνονται εκεί που δεν πρέπει, σε ακατάλληλα άτομα, έργα και κατευθύνσεις, που θα τον κάνουν να μετανοήσει στο μέλλον. Να διακρίνει πιο είναι το ιδανικό εκείνο που θα άξιζε να του διαθέσει τις πράγματι απαραίτητες και χρήσιμες υπηρεσίες και την στήριξη του. Διότι όταν σου παίρνει την ενέργεια το σκότος, το φως που περιμένει και αυτό την φροντίδα σου και την υποστήριξη σου, δεν θα μπορέσει να τραφεί. Η υλιστική τάση της προσωπικότητας του Αιγόκερου, μαζί με την φαινομενικά τουλάχιστον παθητική και μετριοπαθή τάση της Παρθένου, έχουν συμβάλλει στο σημερινό συνονθύλευμα που καθημερινά βλέπουμε γύρω μας.

Χαρακτηριστικό της Παρθένου είναι μία γενική τάση που υπάρχει στους Έλληνες να αναλύουν, να προσπαθούν να ακριβολογούν με επιστημονική διάθεση και να φιλοσοφούν. Κάτι που το βλέπουμε συχνά σε διάφορα μέρη, τα λεγόμενα «πηγαδάκια», αλλά και στις συναντήσεις σε φιλικά περιβάλλοντα, οι συζητήσεις και οι αναλύσεις δίνουν και παίρνουν, άσχετα με το πόσο επιτυχείς είναι οι τοποθετήσεις τους. Επειδή ο Παρθένος διαπνέεται από σεμνότητα, μετριοπάθεια και αξιοπρέπεια, έχει το αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλος για να υποστηρίξει τα δικαιώματα του, όταν δει ότι τον αδικούν ή δεν τον κατανοούν. Έτσι δημιουργείται γύρω του μια ατμόσφαιρα που έλκει ψυχικούς «βρικόλακες» που προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν. Ο Παρθένος παρ’ όλο που μπορεί να έχει δει την εκμετάλλευση και την αδικία που διαπράττεται εις βάρος του, εμφανίζει μια τάση αδράνειας και συνεχίζει να υποστηρίζει ακατάλληλα άτομα. Πρέπει οι Έλληνες να βρουν την δύναμη να πουν ΟΧΙ σε αυτούς που τους έχουν αποδεδειγμένα φερθεί άτιμα, προδοτικά, συμφεροντολογικά. Που τους χρησιμοποίησαν με ιδιοτελές όφελος. Πρέπει να γίνουν πολύ αυστηροί και σκληροί στην προσπάθεια υποστήριξης των ανώτερων ιδανικών τους, όπως ακριβώς γίνεται μία μητέρα όταν απειλείται το βρέφος της. Έτσι θα καταφέρουν να πετάξουν από την ράχη τους, τους βρικόλακες που τους έχουν φορτωθεί και απομυζούν τον κόπο και τον ιδρώτα τους, δίνοντας τους μερικές ψεύτικες υποσχέσεις. Να καταφέρουν να αρθούν πάνω από την φιλόδοξη ιδιοσυγκρασία που έχει υλιστική στόχευση και να γίνουν οι μαχητές ιδεολόγοι υποστηρικτές του Δικαίου και της Αλήθειας. Να καταφέρουν να αρνηθούν το να ακολουθούν ακατάλληλα ιδανικά και άτομα και να μην φοβούνται να είναι αυστηροί. Ο Παρθένος δίνει μια μετριοπαθή στάση, μέχρι να απειληθεί το ιδανικό τους. Τότε γίνονται δυναμικοί και αφοσιωμένοι ιδεολόγοι που δεν υπολογίζουν κανένα κίνδυνο και κόπο. Αυτό το στοιχείο έπαιξε ρόλο κατά την περίοδο του 2ου παγκοσμίου πολέμου που οι Έλληνες έδειξαν με το παραπάνω ότι οι Σύμμαχοι τους μπορούν να στηρίζονται στους Έλληνες. Δεν θα προδώσουν τον αγώνα και θα τον υπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να μην ξεχνάμε ότι η μικρή Ελλάδα πολέμησε εναντίων του ναζισμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από οποιοδήποτε άλλο έθνος. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το ότι η Μαγική Λέξη που έθεσε τους Έλληνες αντιμέτωπους με τον ναζισμό ήταν το ΟΧΙ του τότε κυβερνήτη του Ι. Μεταξά. Το ‘όχι’ συσπειρώνει τις δυνάμεις του Παρθένου ειδικά αν είναι ζώδιο ψυχής και απελευθερώνει το μεγάλο δυναμικό του που έχει την ισχύ και την σταθερότητα του στοιχείου της Γης. Δεν είναι τυχαίο που οι Έλληνες που και στην αρχαιότητα είχαν την Δήμητρα σε εξαιρετική θέση (βλέπε Ελευσίνια) σήμερα να έχουν σήμερα ζώδιο ψυχής την Παρθένο.

Η υπηρεσία της Παρθένου διαφέρει από την δεσμευτική υποτακτικότητα των Ιχθύων. Και τα δύο ζώδια είναι ιδεολόγοι, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο Παρθένος είναι λιγότερο συναισθηματικός και είτε γίνεται χαλί να τον πατήσουν, όταν υποτάσσεται στο άδικο, είτε γίνεται ο δυναμικός υποστηρικτής της αλήθειας, όταν έχει αποκτήσει την ανώτερη διάκριση και αποφασιστικά την ακολουθεί. Οι Ιχθείς απ’ την άλλη με την δεσμευτική τους τάση γίνονται είτε δούλοι όταν δένονται με το άδικο, είτε σωτήρες και φορείς εκφραστές μιας νέας ιδέας. Ενδιαφέρον έχει το ότι τον συνδυασμό Παρθένου (ψυχή) με Αιγόκερω (προσωπικότητα) έχει η Αυστραλία. Αυτό λειτουργώντας στο υπόβαθρο και χωρίς να συνειδητοποιείται στην επιφάνεια της σημερινής συνείδησης, έχει κάνει πολλούς Έλληνες να έχουν μεταναστεύσει σε αυτό το κράτος. Δημιουργώντας εκεί μια μεγάλη ελληνική κοινότητα, ενώ λογικά είναι πολύ μακριά από άλλα έθνη και αυτό θα έπρεπε να είναι αποτρεπτικό.

Ο Παρθένος σχετίζεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο με τους Διδύμους (το έχουμε ήδη αναφέρει) και αυτό έφερε τους Έλληνες επίσης να μεταναστεύσουν στις Η.Π.Α. που έχουν τους Διδύμους σαν ζώδιο της προσωπικότητας τους. Το κοινό σημείο των δύο ζωδίων είναι ο Ερμής ως εξωτερικός κυβερνήτης τους και οι Έλληνες στις Η.Π.Α. κατάφεραν να αναπτύξουν με την ευφυία τους σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παρατηρούμε ότι οι Έλληνες στις Η.Π.Α. με τις ενέργειες τους απόκτησαν την φήμη ευφυών και επιχειρηματικών ανθρώπων. Ενώ όσοι πήγαν στην Γερμανία, κάτω από το βαρύ κλίμα του ζώδιου της προσωπικότητας της Γερμανίας τους Ιχθείς με την δουλικότητα και την δεσμευτικότητα του (όταν είναι ζώδιο προσωπικότητας) συνήθως γίνονταν εργάτες βιομηχανιών. Πήγαν δηλαδή να υπηρετήσουν (Παρθένος) τα αφεντικά (Κριός, Γερμανία). Οι πόλεις είναι επίσης οντότητες και ανταποκρίνονται με όμοιο τρόπο σε δύο βασικά ζώδια και τους κυβερνήτες τους.

Μία πόλη που έχει παίξει και συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στην νεοελληνική ιστορία είναι το Παρίσι. Το Παρίσι επηρεάζεται ακριβώς από τα ίδια ζώδια με την Ελλάδα, έχοντας ως ζώδιο της ψυχής τον Παρθένο και ζώδιο της προσωπικότητας τον Αιγόκερο. Εκεί οι Έλληνες από πολύ παλιά εύρισκαν ένα καταφύγιο, μια δεύτερη πατρίδα για πολλούς. Αυτό τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαίο και έχει βαθύτερες ρίζες. Οι πρωτεύουσες των κρατών εσωτεριστικά  παίζουν σημαντικό ρόλο στην ζωή των εθνών, καθώς σε αυτές λαμβάνονται οι κυριότερες αποφάσεις και διαδραματίζονται γεγονότα που επηρεάζουν το σύνολο ενός έθνους. Η Γαλλία επίσης έχει ζώδιο ψυχής τους Ιχθείς και σαν ζώδιο ψυχής μπορεί να συνεργάζεται με το πολικό του αντίθετο ζώδιο ψυχής της Ελλάδας, τον Παρθένο. Η Γαλλία και ειδικά το Παρίσι υπήρξαν τόποι όπου οι Έλληνες δημιούργησαν έργο και η συμπληρωματική συνεργασία των ψυχών Γαλλίας-Ελλάδας, συνέτεινε εκεί οι Έλληνες να έχουν βασικά απόδοση σε πνευματικό επίπεδο. Οι Έλληνες στο Παρίσι ήταν άνθρωποι του πνεύματος και των καλών τεχνών. Αλλά και σε πολιτικό επίπεδο έχει παίξει ρόλο, καθώς πολλά άτομα της πολιτικής έχουν περάσει κάποιο διάστημα παραμονής στο Παρίσι, ακόμα και στην πρόσφατη ιστορία έχουμε το παράδειγμα ότι το Παρίσι αποτέλεσε τον τόπο κατοικίας όσων ήταν πολιτικοί εξόριστοι την περίοδο ΄67-΄73. Αλλά και κατά την επανάσταση του 1821, οι Έλληνες εμπνεύστηκαν από τον Γαλλικό Διαφωτισμό του οποίου ήταν πάντα υποστηρικτές, όπως ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδ. Κοραής. Τα γεγονότα του παρελθόντος που επιβεβαιώνουν την βαθύτερη αστρολογική σχέση Ελλάδας – Παρισιού - Γαλλίας, μας κάνουν να περιμένουμε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα αυτής της σχέσης.

Η προσωπικότητα του Ιχθύ των Γερμανών με τον Παρθένο της ψυχής των Ελλήνων δημιουργούν ένα έντονο μαγνητισμό καθώς είναι πολικά αντίθετα και συμπληρωματικά. Αλλά το ότι το ένα είναι ζώδιο ψυχής, ενώ το άλλο προσωπικότητας δημιουργεί μια ασυμβατότητα και χρειάζεται η παρέμβαση της Γαλλίας με ψυχή Ιχθύ να λειτουργήσει ως μεσάζων για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι λαοί των δύο εθνών καλύτερα. Οι Έλληνες έχουν ευθύνη να επιδείξουν παραδειγματική συμπεριφορά ψυχικής αγνότητας και έτσι να συμβάλλουν στην ηθική βελτίωση και αναμόρφωση της καθημερινότητας των Γερμανών με τα ιδεώδη της Ελευθερίας και της Ενσυνείδητης Δημοκρατίας. Αλλά αν αφήνονται στον υλιστικό ηδονισμό της κατώτερης προσωπικότητας τους, η σχέση θα γίνεται συγκρουστική.

Το Κριάρι της γερμανικής ψυχής θα ξεκινήσει πόλεμο γιατί η φιληδονία του Αιγόκερου συνοδεύεται και από την μεγάλη μαχητικότητα του να αναρριχηθεί πράγμα που ενοχλεί και μάλιστα τρομάζει τους Γερμανούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης (κυβερνήτης του Κριού) είναι σε έξαρση στον Αιγόκερο. Οι δύο λαοί μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις συμπάθειας, όπως και έχει γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου ζήσαμε την συμβίωση έστω στην περίοδο των διακοπών των Γερμανών στην Ελλάδα. Η συναισθηματική φύση τους κατάφερνε να βρίσκει καλή συνύπαρξη με την πιο εγκεφαλική και νοητική ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων. Όποιοι έκαναν τις δεκαετίες ΄70-΄80, αλλά και πιο, μετά φίλους Γερμανούς, έχουν προσωπική εμπειρία αυτού του θέματος. Δεν ξεχνούν όμως συγχρόνως οι Γερμανοί ότι το ’40 οι Έλληνες σκαρφάλωσαν στα άγρια βουνά του τόπου τους και αντιστάθηκαν όσο κανένας άλλος λαός στην γη. Έχουν βιώσει την μαχητικότητα του Αιγόκερου όταν αγωνίζεται για ένα ανώτερο ιδανικό όπως είναι η Ελευθερία και η άρνηση να δεχθεί τον ζυγό της τυραννίας.

Η Παρθένος ως ζώδιο της Γης που έχει υλοποιητικότητα και με εξωτερικό κυβερνήτη τον Ερμή με τις νοητικές του ικανότητες, την πανουργία και την πολυπραγμωσύνη του μας κάνει να υποψιαστούμε ότι κάποια σχέση υπάρχει με το ζώδιο αυτό από την αρχαιότητα. Μας θυμίζει τον εφευρετικό Οδυσσέα αλλά και το ότι πάρα πολλοί Έλληνες έχουν διαπρέψει όντας αυτοδίδακτοι. Αυτό δείχνει να έχει και την αρνητική του πλευρά με την τάση προς την  απατεωνιά και την πανουργία. Αλλά η ηθική είναι το αμόνι πάνω στο οποίο σφυρηλατείται η άνοδος. Πρέπει να επανέλθουν οι Έλληνες στην υπηρεσία υγιών ηθικών αξιών, αλλά αυτό δεν μπορεί να αναδυθεί αν πρώτα δεν υπάρξει μετάνοια για αυτά στα οποία η συντριπτική πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας ολίσθησε.

Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα για αυτά τα ευαίσθητα θέματα που οπωσδήποτε δεν τελειώνουν με αυτή την αναφορά. Δεν επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μια πλήρη μελέτη του θέματος. Περισσότερο η διάθεση μας ήταν να ανασύρουμε από την αστρολογική θεώρηση κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα έθνη στην κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό τους, σύμφωνα με τον κύκλο εμπειρίας στον οποίο βρίσκονται που κινείται μέσα στο μονοπάτι της μελλοντικής δημιουργίας της αυτοσυνείδησης της ανθρωπότητας. Αν έστω ελάχιστα συμβάλλει η παρούσα εργασία μας σε αυτή την κατανόηση, θα έχει επιτελέσει τον σκοπό της.

 

 

ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ

 

 

 

Ορφίων
Σάββατο, 4 Απριλίου 2015
Τα φαινόμενα του Χειμερινού Ηλιοστάσιου του 2017
Περί του ζωδίου του Σκορπιού
Για την εορτή του Δημήτριου και της Δήμητρας
Μία οπτική του ζώδιου του Ζυγού
Η Παρθένος του ζωδιακού
Ηλιακή έκλειψη Αυγούστου 2017
Εκλείψεις Αυγούστου 2017
Η σχέση μας με την σκέψη και η σιγή του νου
Ο Λέων στην Εσωτερική Αστρολογία
Ο Μπετόβεν, ο Γκαίτε, η συνάντηση των G20, ο Κριός και ο Ουρανός
Για το ζώδιο του Καρκίνου
Κατανοώντας το ανθοΐαμα Mimulus
Το Γεγονός της Αναστάσεως
Κριός - Ακτίνες - Κυβερνήτες
Για τους Ιχθείς
Συμβολισμός και Υδροχόος
Ο εννεαετής κύκλος 2008-2016
Μία όψη του Τοξότη
Ο Ορίζοντας Γεγονότων της Προσωπικότητας
15 χρόνια από την 11η Σεπ 2001
Μαθητεία στο ζώδιο της Παρθένου
Π. Ποροσένκο (2016)
Αικατερίνη Στεφανίδη- (επί κοντώ γυναικών στο Ρίο2016)
Σεληνιακές Εκλείψεις: Αλδεβαράν, Ερμή, Δία
Περί Λέοντος
Ένα σχόλιο για την Theresa May
Το ζώδιο του Καρκίνου
Μεταβλέψεις στο φαινόμενο Brexit
Για το Θερινό Ηλιοστάσιο
Μία περίπτωση μελέτης της οστεοπόρωσης
για την Ορθογραφία της Λέξης
για τον Τόπο των Διδύμων
Τα Άστρα και οι Μορφές
για τον Τόπο του Ταύρου
Θεραπευτική & Αστρολογία
Ταγίπ Ερντογάν και δημοσιογραφία
Σύντομο Ιστορικό της Εσωτερικής Αστρολογίας
σύνοδος κορυφής Ε.Ε. (Μαρ 2016)
Απαλότητος α'- μουσική: Ορφίων
για το ζώδιο του Τοξότη
Εμείς - μουσική: Ορφίων
Μετεκλογικά 2015
Σύντομη γεωμέτρηση των λογότυπων των κομμάτων
Παρθένος Μαρία - σύμβολο και βίωμα
Η ασκητική της Εσωτερικής Αστρολογίας
Τέλος του Messenger με πρόσκρουση στον Ερμή
Το ζώδιο του Ταύρου και η Βεσάκ
Περί του Μυστηρίου της Σταύρωσης
Αστρολογική Εθνολογία: Γερμανία & Ελλάδα
Β. Πούτιν: υπάρχει πρόβλημα υγείας;
Περί του ζωδίου της Παρθένου
Περί Γανυμήδη και Υδροχόου
Η αριθμητική του 2015
Περί του ρόλου και της χρήσης της αστρολογίας
Περί αστρολογικών προβλέψεων
Ο Σκορπιός, ο Ήρακλής & η Λερναία Ύδρα
Αστρολογικά δρώμενα
Η Μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού
Γενέθλια 2014 της Ομάδας Εσωτερικής Αστρολογίας
Οι κυβερνήτες των ζωδίων
Κρόνος, Μαντεία & Αιώνιο Τώρα
Αληθινό, Αγαθό, Ωραίο
Ο σταυρός του 2014 στα θεμελιώδη ζώδια
Περί Εσωτερικής Αστρολογίας
Ενοποίηση επιστήμης, τέχνης, φιλοσοφίας και θρησκείας
Χειμερινό Ηλιοστάσιο
Από την τέταρτη στην πέμπτη διάσταση